Seurakunnan luottamushenkilöt

Seurakunnan ylin päättävä elin on nelivuotiskaudeksi valittava kirkkovaltuusto. Siihen kuuluu 15 vaaleilla valittuja jäsentä. Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan kaksivuotiskausiksi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Toimikausiaan tarkastamaan kirkkovaltuusto valitsee tilintarkastajan.

Kirkkovaltuusto valitsee kaksivuotiskausittain kirkkoneuvoston, johon kuuluu kirkkoherra puheenjohtajana, varapuheenjohtaja ja 7 varsinaista jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenet.

Kirkkoneuvosto valitsee toimikaudekseen toimikunnat: taloustoimikunta, kasvatustyön toimikunta, diakonia- ja lähetystoimikuntatoimikunta sekä Jumalanpalvelus- ja musiikkitoimikunta. Toimikuntiin kuuluu  4 - 8 luottamushenkilöä sekä työaloista vastaavaat työntekijät.